I tillegg til TFT-grunnutdanning/selvutviklingskurs gjennomfører også MUIS spesialkurs/temadager innen spesielle områder. Det kan være kurs/dager hvor en spesialiserer seg enda mer innen TFT. Målgruppen er da ofte personer som allerede har gjennomført TFT-grunnutdanningen. Det avholdes også kurs/temadager innen fagfelter som grenser inn mot TFT og som det vil være naturlig og ønskelig at en dyktig TFT-terapeut behersker. Disse kursene vil være meget spennende og nyttige også for deltakere som ikke har kunnskap om TFT fra tidligere.