NAKOTIP-Stiftelsen hjelper fattige og trengende mennesker i inn- og utland. Med teknikker som er meget effektive for bedre psykisk og fysisk helse, som virker hurtig, som er lett å lære og dermed kan tas raskt  i bruk.

Bitta i AfrikaVi ønsker støtte fra private og bedrifter som forstår viktigheten av å hjelpe fattige og trengende. Det er veldig enkelt å bidra. Gå inn på nettbanken og legg inn fast trekk eller engangsinnbetaling til kontonr.6001.05.02872. Du kan også VIPPSe til 715314. 

NAKOTIP-Stiftelsen har ingen administrative kostnader. Lovpålagt revisorarbeid betales av NAKOTIP (skolen). Du kan derfor være helt sikker på 100% av ditt bidrag kommer direkte og helt fram til dem som trenger det.
 
Mats Uldal og Bitta Wiese hadde i flere år en visjon om å kunne bruke TFT i humanitær hjelp nasjonalt og internasjonalt. De opprettet derfor i 2010 en stiftelse som nå heter "NAKOTIP - Stiftelsen" (tidligere Mats Uldal Humanitære Stiftelse og deretter Strong Again). Stiftelsens formål er å bruke TFT i  humanitært arbeid i inn- og utland for å gi mennesker hjelp og bedre forutsetninger for å kunne sikre en trygg og god fremtid. ("Help people who are strucked by the powers of nature or the weakness of mankind”). 

Stiftelsen var med på å starte opp et stort TFT-prosjekt i Rwanda. Mats Uldal og Bitta Wiese var 3 uker i Rwanda for å lære opp lokale krefter til å bruke TFT i sitt humanitære arbeid. Arbeidet som nå gjøres i Rwanda med begrensede ressurser er meget imponerende og helt avgjørende for veldig mange mennesker. De har egne prosjekter for foreldreløse barn,  for enslige mødre, for innsatte i landets fengsler. I tillegg til generell hjelp til fattige mennesker. Den økonomiske støtten de mottar fra støttespillere rundt i verden er helt avgjørende for at de kan fortsette arbeidet sitt. Se en informativ video om arbeidet i Rwanda, klikk på linken , https://www.youtube.com/watch?v=Rce6ulybqGM
 
Vi ønsker framtidig gjennom NAKOTIP-Stiftelsen å kunne bidra enda mer. Både ved økonomisk bistand  til prosjekter som allerede er startet opp. Og ved å kunne sende dyktige TFT-instruktører til å lære opp nye lokale terapeuter i enda flere regioner/land. Stiftelsen vil også øke innsatsen foå hjelpe svake og ubemidlede i vart eget samfunn. 

NAKOTIP (skolen) gir hvert år bort noe av overskuddet til NAKOTIP-Stiftelsen. I tillegg gir skolen gratis utdanningsplasser som direkte hjelp til organsisasjoner som yter humanitær hjelp og som ønsker å bruke kraften i TFT som supplement sammen med sitt øvrige arbeid. Hver utdanningsplass har en verdi på ca 30.000,-.