Mats Uldal og Bitta Wiese hadde i flere år en visjon om å kunne bruke TFT i humanitær hjelp nasjonalt og internasjonalt. De opprettet derfor i 2010 en stiftelse som nå heter "NAKOTIP - Stiftelsen" (tidligere Mats Uldal Humanitære Stiftelse og deretter Strong Again). Stiftelsens formål er å bruke TFT i  humanitært arbeid for å gi mennesker bedre forutsetninger for å kunne sikre en trygg og god fremtid. ("Help people who are strucked by the powers of nature or the weakness of mankind”). 

Stiftelsen var med på å starte opp et stort TFT-prosjekt i Rwanda. Mats Uldal og Bitta Wiese var 3 uker i Rwanda for å lære opp lokale krefter til å bruke TFT i sitt humanitære arbeid. Arbeidet de gjør i Rwanda med begrensede ressurser er meget imponerende og helt avgjørende for veldig mange mennesker. De har egne prosjekter for foreldreløse barn,  for enslige mødre, for innsatte i landets fengsler. I tillegg til generell hjelp til fattige mennesker. Det er begrensede midler de har til rådighet og den økonomiske støtten de mottar fra støttespillere rundt i verden er helt avgjørende for at de kan fortsette arbeidet sitt. Se en informativ video om arbeidet i Rwanda, klikk på linken , https://www.youtube.com/watch?v=Rce6ulybqGM

Vi ønsker framtidig gjennom NAKOTIP-Stiftelsen å kunne bidra enda mer til å hjelpe. Både ved økonomisk bistand  til prosjekter som allerede er startet opp. Og ved å kunne sende dyktige TFT-instruktører til steder som skal starte opp i andre regioner/land. Stiftelsen ønsker også å hjelpe svake og ubemidlede i vart eget samfunn. 

NAKOTIP gir hvert år bort noe av overskuddet til NAKOTIP-Stiftelsen. I tillegg gir vi bort gratis utdanningsplasser fra skolen som direkte hjelp til organsisasjoner som yter humanitær hjelp og som ønsker å bruke kraften i TFT som supplement sammen med sitt øvrige arbeid. Hver utdanningsplass har en verdi på ca 30.000,-. 


Bitta i AfrikaVi ønsker også støtte fra private som forstår viktigheten av å kunne hjelpe fattige og trengende mennesker med noe som virker hurtig, er lett å lære og er en suveren hjelp til selvhjelp. 

Ønsker du å bidra? Gi ditt bidrag her:   Konto nr 6001.05.02872

Månedlig beløp med AvtaleGiro   Klikk her for å laste ned skjema du kan fylle ut og returnere til oss: post@nakotip,no